כתבה שפורסמה בעיתון "מודיעין ניוז" ביום 1.9.16
      כתבה שפורסמה בעיתון "ידיעות מודיעין" ביום 15.9.16
      כתבה שפורסמה בעיתון "מודיעין ניוז" ביום 28.9.17
      כתבה שפורסמה בעיתון "גלובס" ביום 27.10.16
      כתבה שפורסמה בעיתון "ידיעות חולון" ביום 28.12.16
      כתבה שפורסמה בעיתון "יהארץ" ביום 17.1.17
      כתבה שפורסמה בעיתון "ימודיעין ניוז" ביום 26.1.17
      כתבה שפורסמה בעיתון "גלובס" ביום 23.1.17
      כתבה שפורסמה בעיתון "גל גפן יבנה" ביום 9.4.17
      כתבה שפורסמה בעיתון "דיעות אשקלון" ביום 19.5.17
      כתבה שפורסמה בעיתון "קול אשקלון" ביום 19.5.17
      כתבה שפורסמה בעיתון "ימודיעין ניוז" ביום 20.7.17
      כתבה שפורסמה בעיתון "מודיעין ניוז" ביום 14.12.17
      כתבה שפורסמה בעיתון "ידיעות חולון" ביום 29.3.18
      כתבה שפורסמה בעיתון "מודיעין ניוז" ביום 29.6.18